Vissza

Curriculum Vitæ


Általános információk

Név:
Dr. Tóth Bence

Születési hely és idő:
Cegléd, 1985.05.04.

Cím:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE)
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Logisztikai Intézet, Természettudományi Tanszék
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

Iroda:
A.910

Telefon:
+36 1 432 9000 / 29260

Email:
drotpostacim


Tanulmányok

2003 - 2008
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, fizikus (MSc) szak
Diplomamunka címe: Spinfüggő elektrontranszport vizsgálata Ni-Co és Ni-Cr ötvözetekben
Témavezető: Dr. Bakonyi Imre

2008 - 2011
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Fizika Doktori Iskola, anyagtudomány és szilárdtestfizika doktori programPhD-értekezés címe: Elektrolitikus nanoszerkezetek mágneses ellenállásának vizsgálata (2013, „summa cum laude”)
Témavezető: Dr. Bakonyi Imre


Munkahelyek, beosztások

Tudományos segédmunkatárs, 2008 - 2013
MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet, Fémkutatási Osztály (2008 - 2011)
MTA Wigner FK SZFI, Komplex Folyadékok Osztály (2012 - 2013)

MTA fiatal kutató, 2009 - 2012
MTA SZFKI, Fémkutatási Osztály

Tudományos munkatárs, 2013 - 2015
MTA Wigner FK SZFI, Komplex Folyadékok Osztály

Egyetemi adjunktus, 2015 -
NKE HHK KLI, Természettudományi Tanszék

Egyéb tisztségek:
Az Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottság Hadtudományi és Honvédtisztképző Kari Bizottságának elnöke, 2017 -


Kutatási témák

2007 - 2008
Tömbi elektrolitikus Ni-Co és Ni-Cr tömbi ötvözetek előállítása, szerkezeti, mágneses és transzport tulajdonságaik vizsgálata szoba- és alacsony hőmérsékleten

2008 - 2013
Elektrolitikus Ni-Co/Cu és Fe-Co/Cu multirétegek előállítása, szerkezeti, mágneses és transzport tulajdonságaik vizsgálata szoba- és alacsony hőmérsékleten
Elektrolitikus Co/Cu muntirétegek előállítása, ezek leválásának, különösen annak kezdeti szakaszának vizsgálata

2013 - 2015
Termomágneses Curie-switch-jelenséget mutató multirétegek elektrokémiai előállítása és vizsgálata
Ferromágneses/nemmágneses multiréteges nanohuzalok előállítása, mágneses- és transzporttulajdonságaik vizsgálata
Fémek nemvizes közegű elektrolitból történő leválasztása

2015 -
Gammakitörések
Általános relativitáselmélet

2017-
Közlekedési hálózatok modellezése


Nyelvismeret

angol (felsőfok)
német (középfok)
klasszikus (bibliai) héber (alapfok)