Vissza

Magfizika és szilárdtestfizika laboratórium


Mechanikai mérések

Kalorimetria

Elektronmikroszkópia

Röntgendiffrakció

Félvezetők minősítése

Meissner-effektus mérése

Sugárvédelmi gyakorlatok

A Compton-effektus vizsgálata

A Mössbauer-effektus vizsgálata

Aktivációs analitikai gyakorlat

Magspektroszkópiai gyakorlatok

Atommagok mágneses momentumának mérése